100% PREMIUM TE // 100% Økologisk // 100% PLASTIK FRIT

Din Støtte går til

A LOT OF DOPENESS
ALOD er en nystiftet frivillig forening, som arbejder for at skabe større livsglæde, bedre levevilkår og lysere fremtidsudsigter for udsatte. I efteråret 2018 arbejdede deres næstformand, Linda Petersen, som frivillig på børnehjemmet. Projektet tager udgangspunkt i hendes erfaringer: 
 
“Jeg var på børnehjemmet i tre måneder, hvor jeg indgik i det daglige arbejde med rehabilitering og hjalp drengene med deres skolegang. Jeg fik stor respekt for den indsats, der blev gjort for at støtte børnene i deres uddannelse. Det var dog tydeligt, at der var brug for hjælp, hvis drengene skulle videre efter grundskolen. Da hverken drengene eller børnehjemmet havde de økonomiske midler, der skulle til for at gøre videreuddannelse muligt, endte mange i underbetalte og ufaglærte jobs. I værste tilfælde endte drengene tilbage på gaden.” 
 Linda Petersen, Næstformand, ALOD 
 
Young Life Africa Children's Home huser pt. 33 drenge i alderen 8-18 år. Ud over at give drengene kost og logi, sørger børnehjemmet for, at de gennemfører deres grundskole. Det er dog de færreste, der kommer videre i uddannelsessystemet. Dette er ikke pga. manglende færdigheder eller engagement hos drengene, men pga. manglende økonomiske midler. Skaffes der ikke en sponsor til deres videre skolegang, ender mange med at bo på børnehjemmet uden at have noget at tage sig til. I sidste ende skal drenge forlade børnehjemmet for at nye kan komme til. 
 

 

 

PPROJEKT UDENFOR
Mandag til fredag og én lørdag om måneden bringer projekt UDENFORs frivillige et måltid mad, en kop kaffe og andet praktisk, såsom tøj og soveposer, ud på gaden til hjemløse i København, som har svært ved at skaffe sig disse basale fornødenheder på anden vis. Dagens måltid tilberedes i projekt UDENFORs eget køkken i Ravnsborggade og køres ud i byen af to frivillige i en specialbygget varevogn. I tilberedningen af måltidet bliver der tænkt godt og grundigt over, at maden – udover at smage godt – er mættende, varieret og indeholder de næringsstoffer kroppen har brug for.
Den Mobile Café er ikke kun madudbringning, men også et redskab til at skabe kontakt til hjemløse på gaden. At dele et måltid mad giver en unik mulighed for at lære et andet menneske at kende, og arbejdet i caféen handler i lige så høj grad om at snakke med caféens gæster, udvise omsorg og skabe relationer, som at servere et måltid.
Den Mobile Café fungerer til daglig i tæt relation til projekt UDENFORs opsøgende gadeplansarbejde. Efter endt vagt rapporterer de frivillige altid i den elektroniske dagbog. På den måde er projekt UDENFORs ansatte gadeplansmedarbejder altid opdateret på, om der er brugere, der har et akut behov for en professionel indsats; eller om der er episoder, der skal følges op på, nye hjemløse på gaden eller lignende. Ligeledes kan gadeplansmedarbejderne henvise til et stop på Den Mobile Café’s rute gennem byen, hvis de i det opsøgende arbejde finder en hjemløs, som de mener, kan have godt af et måltid mad samt den kontakt og omsorg, de frivillige kan give.